Yleisin varaston tunnusluku on varaston kiertonopeus eli varaston käyttöaste

Varastot ovat tärkeä osa liiketoimintaa. Varaston arvon suuruus vaikuttaa yrityksen taseeseen ja siten yrityksen tulokseen. Mitä korkeampi varaston kiertonopeus on, sitä vähemmän varastoon on sitoutunut yrityksen pääomaa ja sitä positiivisempi vaikutus varaston kiertoajalla on yrityksen kannattavuuteen. Kun yrityksen tuotantoprosesseissa käytettävien tavaroiden ja myytävien tuotteiden varastointiaika lyhenee, niin tällä korkealla varaston kiertonopeudella on positiivinen vaikutus yrityksen kassavirtaan.

Varastointiaikojen tarkastelussa ja tuotantoprosessien tehokkaassa suunnittelussa on hyvällä toiminnanohjausjärjestelmällä sekä toimivalla logistiikalla tärkeät roolit. Varaston ohjauksen tehostamiseen SCM Best Practise sovelluksella saadaan tarvittavat tiedot yrityksen CRM- ja kassajärjestelmistä. Tutustu tarkemmin, miten SCM Varastoanalyysin avulla yrityksenne voi optimoida paremmin vaihto-omaisuuden määrän ja nostaa varaston kiertonopeutta. Voit myös tutustua tarkemmin SCM Best Practice sovelluksiin täällä.

Palvelen mielelläni ja autan yritystänne hyödyntämään esimerkiksi ERP-järjestelmää tai ABC-, XYZ- ja ABXY-analyysejä paremmin ja hallitsemaan varastokuluja SCM Best Practice sovelluksen avulla, joten ota viipymättä yhteyttä, niin keskustellaan lisää.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää